Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Phụ kiện nối ống HDPE
BẢNG  BÁO GIÁ PHỤ KIỆN HDPE 2022
 

Tên vật tư
Kích thước
Đơn vị
Đơn giá (VNĐ)
Ghi chú

Chưa VAT
Đã có VAT

Măng sông nối ống (Straight Coupling)

20x20mm
Cái
14.700
16.170
PN16

25x25mm
Cái
21.600
23.760
PN16

32x32mm
Cái
31.700
34.870
PN16

40x40mm
Cái
55.600
61.160
PN16

50x50mm
Cái
98.700
108.570
PN16

63x63mm
Cái
151.400
166.540
PN16

75x75mm
Cái
284.400
312.840
PN16

90x90mm
Cái
358.200
394.020
PN16

110x110mm
Cái
641.200
705.320
PN16

Măng sông thu (Reducing Coupling)

25x20mm
Cái
20.100
22.110
PN16

32x20mm
Cái
31.900
35.090
PN16

32x25mm
Cái
31.900
35.090
PN16

40x20mm
Cái
44.000
48.400
PN16

40x25mm
Cái
44.000
48.400
PN16

40x32mm
Cái
49.300
54.230
PN16

50x25mm
Cái
62.700
68.970
PN16

50x32mm
Cái
69.100
76.010
PN16

50x40mm
Cái
81.100
89.210
PN16

63x25mm
Cái
97.000
106.700
PN16

63x32mm
Cái
102.600
112.860
PN16

63x40mm
Cái
115.500
127.050
PN16

63x50mm
Cái
133.900
147.290
PN16

75x50mm
Cái
259.700
285.670
PN16

75x63mm
Cái
271.100
298.210
PN16

90x50mm
Cái
297.000
326.700
PN16

90x63mm
Cái
297.000
326.700
PN16

90x75mm
Cái
330.600
363.660
PN16

110x90mm
Cái
583.100
641.410
PN16

Măng sông một đầu ren ngoài (Male Adaptor)

20 mm x 1/2″
Cái
9.500
10.450
PN16

20 mm x 3/4”
Cái
9.700
10.670
PN16

25mm x1/2”
Cái
13.000
14.300
PN16

25mm x3/4”
Cái
13.000
14.300
PN16

25mm x1”
Cái
13.000
14.300
PN16

32mm x3/4”
Cái
18.500
20.350
PN16

32mm x1”
Cái
18.500
20.350
PN16

40mmx1”
Cái
39.400
43.340
PN16

40mm x1.1/4”
Cái
39.600
43.560
PN16

40mm x1.1/2”
Cái
39.600
43.560
PN16

50mm x1.1/2”
Cái
56.500
62.150
PN16

50mm x2”
Cái
57.600
63.360
PN16

63mmx1.1/2”
Cái
92.600
101.860
PN16

63mm x2”
Cái
94.100
103.510
PN16

75mm x2″
Cái
161.500
177.650
PN16

75mm x2.1/2″
Cái
167.600
184.360
PN16

90mm x2.1/2″
Cái
196.100
215.710
PN16

90mm x3″
Cái
196.100
215.710
PN16

110mm x 4″
Cái
345.000
379.500
PN16

Măng sông một đầu ren trong (Female Adaptor)

20mm x1/2”
Cái
10.600
11.660
PN16

20mm x3/4”
Cái
10.600
11.660
PN16

25mm x1/2”
Cái
14.400
15.840
PN16

25mm x3/4”
Cái
14.400
15.840
PN16

25mm x1”
Cái


PN16

32mm x1”
Cái
20.700
22.770
PN16

40mm x1.1/4”
Cái
38.300
42.130
PN16

50mm x1.1/2”
Cái
74.800
82.280
PN16

63mm x2”
Cái
118.800
130.680
PN16

75mm x2″
Cái


PN16

75mm x2.1/2”
Cái
173.200
190.520
PN16

90mm x3″
Cái
271.400
298.540
PN16

110mm x 4″
Cái


PN16

Tê đều (Equal Tee)

20x20mm
 Cái
22.500
24.750
PN16

25x25mm
 Cái
30.600
33.660
PN16

32x32mm
 Cái
47.100
51.810
PN16

40x40mm
 Cái
93.300
102.630
PN16

50x50mm
 Cái
149.600
164.560
PN16

63x63mm
 Cái
248.800
273.680
PN16

75x75mm
 Cái
448.500
493.350
PN16

90x90mm
 Cái
588.500
647.350
PN16

110x110mm (Nhập khẩu)
 Cái
1.253.000
1.378.300
PN10

Tê thu (Reducing Tee)

25x20mm
 Cái
36.300
39.930
PN16

32x20mm
 Cái
46.200
50.820
PN16

32x25mm
 Cái
46.200
50.820
PN16

40x20mm
 Cái
84.700
93.170
PN16

40x25mm
 Cái
84.700
93.170
PN16

40x32mm
 Cái
84.700
93.170
PN16

50x25mm
 Cái
126.500
139.150
PN16

50x32mm
 Cái
126.500
139.150
PN16

50x40mm
 Cái
136.000
149.600
PN16

63x25mm
 Cái
200.000
220.000
PN16

63x32mm
 Cái
200.000
220.000
PN16

63x40mm
 Cái
209.000
229.900
PN16

63x50mm
 Cái
218.500
240.350
PN16

75x50mm
 Cái
354.200
389.620
PN16

75x63mm
 Cái
379.500
417.450
PN16

90x75mm
 Cái
575.000
632.500
PN16

110x90mm
 Cái


PN16

Tê ren ngoài (Male Tee)

20mmx1/2”
Cái
21.400
23.540
PN16

20mmx3/4”
Cái


PN16

25mmx1/2”
Cái
30.200
33.220
PN16

25mmx3/4”
Cái
30.200
33.220
PN16

25mmx1”
Cái


PN16

32mmx3/4”
Cái


PN16

32mmx1”
Cái


PN16

40mmx1″
Cái


PN16

40mmx1.1/4”
Cái


PN16

50mmx1.1/2”
Cái


PN16

63mmx2”
Cái


PN16

75mmx2.1/2”
Cái


PN16

90mmx3″
Cái


PN16

Tê ren trong (Female Tee)

20mmx1/2”
Cái
22.500
24.750
PN16

20mmx3/4”
Cái


PN16

25mmx1/2”
Cái
31.100
34.210
PN16

25mmx3/4”
Cái
31.100
34.210
PN16

32mmx3/4”
Cái


PN16

32mmx1”
Cái


PN16

40mmx1″
Cái


PN16

40mmx1.1/4”
Cái


PN16

50mmx1.1/2”
Cái


PN16

63mmx2”
Cái


PN16

75mmx2.1/2”
Cái


PN16

90mmx3”
Cái


PN16

Cút 900 (Equal Elbow)

20x20mm
Cái
17.800
19.580
PN16

25x25mm
Cái
23.300
25.630
PN16

32x32mm
Cái
32.800
36.080
PN16

40x40mm
Cái
63.600
69.960
PN16

50x50mm
Cái
102.900
113.190
PN16

63x63mm
Cái
165.900
182.490
PN16

75x75mm
Cái
303.700
334.070
PN16

90x90mm
Cái
413.000
454.300
PN16

110 x 110mm
Cái
769.400
846.340
PN16

Cút 900 ren ngoài (Male Elbow)

20mmx1/2”
Cái
11.700
12.870
PN16

20mmx3/4”
Cái
11.700
12.870
PN16

25mmx1/2”
Cái
14.900
16.390
PN16

25mmx3/4”
Cái
14.900
16.390
PN16

25mmx1”
Cái
15.800
17.380
PN16

32mmx3/4”
Cái


PN16

32mmx1”
Cái


PN16

40mmx1.1/4”
Cái


PN16

50mmx1.1/2”
Cái


PN16

50mmx2”
Cái


PN16

63mmx2”
Cái


PN16

75mmx2.1/2”
Cái


PN16

90mmx3″
Cái


PN16

Cút 900 ren trong (Female Elbow)

20mmx1/2”
Cái
13.600
14.960
PN16

20mmx3/4”
Cái


PN16

25mmx1/2”
Cái
19.200
21.120
PN16

25mmx3/4”
Cái
19.200
21.120
PN16

25mmx1”
Cái


PN16

32mmx3/4”
Cái


PN16

32mmx1”
Cái


PN16

40mmx1″
Cái


PN16

40mmx1.1/4”
Cái


PN16

50mmx1.1/2”
Cái


PN16

50mmx2”
Cái


PN16

63mmx2”
Cái


PN16

75mmx2.1/2”
Cái


PN16

90mmx3”
Cái


PN16

Nút bịt (End Cap)

20mm
Cái
9.000
9.900
PN16

25mm
Cái
11.100
12.210
PN16

32mm
Cái
16.100
17.710
PN16

40mm
Cái
34.200
37.620
PN16

50mm
Cái
56.700
62.370
PN16

63mm
Cái
94.700
104.170
PN16

75mm
Cái
158.700
174.570
PN16

90mm
Cái
193.800
213.180
PN16

110mm
Cái
403.700
444.070
PN16

Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường (Clamp Saddles) – Bulong mạ

25mmx1/2”
Cái
19.200
21.120
PN16

25mmx3/4”
Cái
19.200
21.120
PN16

32mmx1/2”
Cái
24.700
27.170
PN16

32mmx3/4”
Cái
24.700
27.170
PN16

32mmx1”
Cái
24.700
27.170
PN16

40mmx1/2”
Cái
30.600
33.660
PN16

40mmx3/4”
Cái
30.600
33.660
PN16

40mmx1”
Cái
30.600
33.660
PN16

50mmx1/2”
Cái
33.700
37.070
PN16

50mmx3/4”
Cái
33.700
37.070
PN16

50mmx1”
Cái
33.700
37.070
PN16

63mmx1/2”
Cái
47.100
51.810
PN16

63mmx3/4”
Cái
47.100
51.810
PN16

63mmx1”
Cái
47.100
51.810
PN16

63mmx1.1/4”
Cái


PN16

63mmx1.1/2”
Cái


PN16

75mmx1/2”
Cái
63.900
70.290
PN16

75mmx3/4”
Cái
63.900
70.290
PN16

75mmx1”
Cái
63.900
70.290
PN16

75mmx1.1/4”
Cái
63.900
70.290
PN16

75mmx1.1/2”
Cái
63.900
70.290
PN16

75mmx2”
Cái
63.900
70.290
PN16

90mmx1/2”
Cái
75.700
83.270
PN16

90mmx3/4”
Cái
75.700
83.270
PN16

90mmx1”
Cái
75.700
83.270
PN16

90mmx1.1/4”
Cái
75.700
83.270
PN16

90mmx1.1/2”
Cái
75.700
83.270
PN16

90mmx2”
Cái
75.700
83.270
PN16

110mmx1/2”
Cái
94.100
103.510
PN16

110mmx3/4”
Cái
94.100
103.510
PN16

110mmx1”
Cái
94.100
103.510
PN16

110mmx1.1/4”
Cái
94.100
103.510
PN16

110mmx1.1/2”
Cái
94.100
103.510
PN16

110mmx2”
Cái
94.100
103.510
PN16

125mmx1/2”
Cái


PN16

125mmx3/4”
Cái
138.200
152.020
PN16

125mmx1”
Cái


PN16

125mmx1.1/4”
Cái
138.200
152.020
PN16

125mmx1.1/2”
Cái
138.200
152.020
PN16

125mmx2”
Cái
138.200
152.020
PN16

140mmx1/2”
Cái
194.400
213.840
PN16

140mmx3/4”
Cái
194.400
213.840
PN16

140mmx1”
Cái
194.400
213.840
PN16

140mmx1.1/4”
Cái


PN16

140mmx1.1/2”
Cái
194.400
213.840
PN16

140mmx2”
Cái
194.400
213.840
PN16

160mmx1/2”
Cái
203.100
223.410
PN16

160mmx3/4”
Cái
203.100
223.410
PN16

160mmx1”
Cái
203.100
223.410
PN16

160mmx1.1/4”
Cái
203.100
223.410
PN16

160mmx1.1/2”
Cái
203.100
223.410
PN16

160mmx2”
Cái
203.100
223.410
PN16

200mmx1”
Cái
459.800
505.780
PN16

200mmx1.1/4”
Cái
459.800
505.780
PN16

200mmx1.1/2”
Cái
459.800
505.780
PN16

200mmx2”
Cái
459.800
505.780
PN16

225mmx1.1/2”
Cái


PN16

225mmx2”
Cái
461.200
507.320
PN16

250mmx1.1/2”
Cái


PN16

250mmx3/4”
Cái


PN16

250mmx2”
Cái


PN16

315mmx3/4”
Cái
812.600
893.860
PN16

315mmx1.1/2”
Cái


PN16

315mmx2”
Cái
812.600
893.860
PN16

Măng sông mặt bích (Flanged Coupler)

63mmx2”
Cái
587.700
646.470
PN16

75mmx2.1/2”
Cái
691.000
760.100
PN16

90mm x3″
Cái
999.500
1.099.450
PN16

110mm x 4″
Cái
1.482.500
1.630.750
PN16

Van PP 2 đầu rắc co (Valve PP)

20x20mm
Cái
47.100
51.810
PN16

25x25mm
Cái
78.600
86.460
PN16

32x32mm
Cái
95.200
104.720
PN16

40x40mm
Cái
188.400
207.240
PN16

50x50mm
Cái
302.100
332.310
PN16

63x63mm
Cái
499.200
549.120
PN16

75x75mm
Cái
686.600
755.260
PN16

90x90mm
Cái
1.133.600
1.246.960
PN16

110x110mm
Cái
1.741.400
1.915.540
PN16

Măng sông nối ống tròn (Straight Coupling)

32x32mm
Cái
25.300
27.830
PN10

40x40mm
Cái
44.400
48.840
PN10

50x50mm
Cái
78.900
86.790
PN10

63x63mm
Cái
121.100
133.210
PN10

Tê cân tròn (Equal Tee)

32x32mm
Cái
37.700
41.470
PN10

40x40mm
Cái
74.600
82.060
PN10

50x50mm
Cái
119.700
131.670
PN10

63x63mm
Cái
199.100
219.010
PN10

Cút 900 tròn (Equal Elbow)

32x32mm
Cái
26.200
28.820
PN10

40x40mm
Cái
50.900
55.990
PN10

50x50mm
Cái
82.300
90.530
PN10

63x63mm
Cái
132.700
145.970
PN10

Đai khởi thủy cắm ống trực tiếp

40x20mm
Cái
42.100
46.310
PN16

40x25mm
Cái
45.800
50.380
PN16

50x20mm
Cái
45.400
49.940
PN16

50x25mm
Cái
49.000
53.900
PN16

63x20mm
Cái
59.400
65.340
PN16

63x25mm
Cái
63.100
69.410
PN16

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger